lis 11

Mickey Moose pomaga Chefowi zrobić „czekoladowy łoś” (żarcik językowy: bliskobrzmiący mus i łoś). Kermit przerywa, utożsamiając mu że to właśnie gra słów.


Autor Misiek \\ tagi: , ,